Hjem  
 

 Nyheter

 Virtual Garden

 Menneskene

 Kundene

 Jobb

 Kontakt

 
 

Tall
 
 

 

2000 et sterkt økonomisk år. Hvorfor?
Tallene fra Virtual Garden AS er spesielt gode for 2000. Til tross for en sterk bemanningsøkning, kan vi vise til følgende tall:

1997 1998 1999 2000
Brutto omsetning 10,4 25,6 31,4 70,5
Byråinntekt/Netto omsetning 8,7 19,3 24,5 49,5
Resultat før skatt 1,6 3,6 3,8 11,7

Tallene for 2000 er oppgitt med forbehold om mindre endringer, da det ordinære regnskapet ikke er ferdig ennå.

I forhold til året 1999 har vi en Brutto omsetningsvekst på 124% og en vekst i Byråinntekten (Netto omsetning) på 102%. Resultatveksten er hele 208% sammenliknet med 1999. Dette er også betydelig bedre enn selskapets ordinære budsjetter.

Vi vet ikke om det finnes konkurrenter med tilsvarende vekst.

Man kan undres over årsakene, men de er flere. Under er et forsøk på å prioritere noen av årsakene i rekkefølge:

  1. Ekstraordinære oppgaver og prosjekter er ikke tatt med i budsjettet, og for 2000 hadde Virtual Garden to slike. Det ene var børsintroduksjonen av Telenor, som krevde non stop innsats av selskapet i en lang periode. Det andre var den såkalte hamskifte-kampanjen til Coop - dagligvarehandelens største kampanjebegivenhet i 2000.
  2. Vi har hatt stor tilgang av prosjekter, som har gjort det nødvendig for oss å jobbe ekstra i store perioder. Vi tror dette viser at markedet for Virtual Gardens forretningside med et integrert konsept offline / online, virkelig har slått rot og festet seg i dette året.
  3. Vi har klart å ansette ny, supplerende kompetanse siden sommeren 2000 - kompetanse som vi har klart å selge relativt raskt. Selskapet har økt fra 30 til 60 medarbeidere i løpet av året.
  4. Vi har etablert en designgruppe, som etterhvert har vokst til å bli nærmere 10 av våre ansatte. Det er generelt sett god lønnsomhet i denne delen av våre virksomhet, som ellers i deler av designbransjen.
  5. Sist, men ikke minst, vil vi fremheve at Virtual Garden AS har skapt et unikt arbeidsmiljø, hvor alle spiller på lag, og hvor konflikter er svært få eller ikke eksisterende. Dette gjør utvilsomt sitt til at prosjekter kan gjennomføres effektivt.

Trekker man fra for De to store prosjektene nevnt under punkt 1, vil Virtual Garden fortsatt vise et svært godt resultat. På utgiftssiden er det verd å merke seg at selskapet utbetalte 1 million NOK til de ansatte som resultatbonus, fordelt på samtlige medarbeidere. Denne utgiftsposten er inkludert i 2000-tallene.

For 2001
budsjetterer vi med en svak vekst, ikke på langt nær den samme økningen som fra 1999 til 2000. I året 2001 blir fokus vendt mot styrking av kompetanse og kvalitet på kundesamarbeid, og mot utvidelse av konseptet mot resten av Norden, med Stockholm som første mål.


Oslo 5. januar 2001

Virtual Garden AS
Thor Arne Jørgensen
Økonomisjef

<-- Årsrapport